คาถาหลวงพ่อดำ

391542_234420210012753_1210009797_n


พระคาถากำบังตน คาถาประจำตัวเสือดำ ตั้งนะโม ๓ จบ ล้อมก็ไม่เจอ เดินผ่านไปก็ไม่เห็น พุทธัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู ธัมมัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู สังฆัง บังจักขุ มะอะอุ ไม่เห็นอิตัวกู ฆะเตสิท อะหังปิตตัง นะชานามิ โจรา โจวา โจวา ปะรายันติ